× Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύνολο από αυτόνομους ή μη αυτόνομους διασυνδεδεμένους υπολογιστές.

Τα δίκτυα φέρουν τους εξής χαρακτηρισμούς, που καθορίζουν και την κατηγορία τους :

Ανάλογα με το φυσικό μέσο διασύνδεσής τους χαρακτηρίζονται ως ενσύρματα ή ασύρματα.

Ανάλογα με τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά χαρακτηρίζονται ως δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα.

Ανάλογα με την γεωγραφική κάλυψη του δικτύου χαρακτηρίζονται ως τοπικά (LAN και WLAN), μητροπολιτικά (MAN και WMAN), ευρείας κάλυψης (WAN και WWAN) και προσωπικά (PAN και WPAN).

Οι χαρακτηρισμοί με το πρόσθετο W ανταποκρίνονται στον ασύρματο (Wireless) τρόπο σύνδεσης.

Χρήσεις του WiMax

Περισσότερα
11 Χρόνια 8 Μήνες πριν #888 από akis
Χρήσεις του WiMax δημιουργήθηκε από akis
Χρήσεις του WiMax

Δημοσιεύθηκε από MaDTeCH την Τρίτη Σεπ 11, 2012

9.1 Χρήσεις του WiMax

Λόγω των μεγάλων αποστάσεων που καλύπτει και ταυτόχρονα τους υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης που μπορεί να παρέχει, το πρότυπο WiMAX βρίσκει πολλές εφαρμογές, λύνοντας σημαντικά προβλήματα που απασχολούσαν του τεχνικούς δικτύων σήμερα. Τρεις είναι οι βασικότερες χρήσεις του:
• Δίκτυο κορμού στα κυψελωτά συστήματα κινητής τηλεφωνίας. Η εισαγωγή του προτύπου αυτού αναμένεται να μειώσει σημαντικά το κόστος εξάπλωσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας μιας και αποτελεί μια οικονομικότερη πρόταση, αν συγκριθεί µε την οπτική ίνα, για τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Εξασφαλίζει ταυτόχρονα αξιοπιστία και υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης που απαιτούν τα δίκτυα κορμού των κινητών δικτύων επικοινωνιών.
• Broadband on Demand. Παρέχει υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης κάνοντας εφικτή τη χρήση της τεχνολογίας για εφαρμογές πραγματικού χρόνου κάτι που µε το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 σε μεγάλες αποστάσεις δεν ήταν εφικτό.
• Παρέχει κάλυψη σε περιοχές που είναι αδύνατο τα καλυφθούν µε χρήση χαλκού ή οπτικής ίνας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συμπλήρωμα δικτύων οπτικών ινών σε τμήματα του εδάφους στα οποία το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων οπτικών ινών είναι απαγορευτικό.


9.2 Εναλλακτικές τεχνολογίες

Η WiMAX ανταγωνίζεται άμεσα τις τοπικές συνδεμένες με καλώδιο προσφορές των επιχειρήσεων τηλεφώνων και καλωδίων, όπως η ψηφιακή γραμμή συνδρομητών (DSL), καλωδιακές γραμμές και μισθωμένες γραμμές, οι οποίες εξουσιάζουν αυτήν την περίοδο την ευρυζωνική αγορά.
Μια άλλη επιλογή υπομεταφορέα που έχει κερδίσει πρόσφατα κάλυψη είναι η ελεύθερου χώρου οπτική (free-space optical), μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται πρώτιστα για να επεκτείνει τα τοπικά δίκτυα ινών αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για υπομεταφορά. Επιπλέον, ο δορυφόρος είναι μια άλλη εναλλακτική τεχνολογία. Ακόμα νωρίς στον κύκλο της ζωής της και ενδεχομένως μια ισχυρή τεχνολογία να ενσωματωθεί με δορυφόρο η WiMAX έχει τους αυστηρούς περιορισμούς της upstream διαθεσιμότητας εύρους ζώνης και φάσματος, και πάσχει από την υψηλή λανθάνουσα κατάσταση.
Υπάρχουν μερικοί φορείς θέσεων με ακριβό εξοπλισμό που χρησιμοποιούν ιδιόκτητους μηχανισμούς όπως «έξυπνες» κεραίες, OFDM και πλέγμα για να παρέχουν τις, συχνά αποτελεσματικές, εναλλακτικές λύσεις στις καλωδιομένες επικοινωνίες. Μια ρεαλιστικότερη προσέγγιση είναι ότι τόσο τα ιδιόκτητα συστήματα όσο και η WiMAX στοχεύουν στη βελτίωση των περιορισμών κάλυψης και διείσδυσης των υπαρχόντων συστημάτων. Το γεγονός είναι ότι κανένα σύστημα δεν μπορεί να υπερβεί τους νόμους της φυσικής και κάθε επέκταση θα αντιμετωπίσει διαφορετικές προκλήσεις.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι τεχνολογίες βασισμένες στο IP αντιμετωπίζουν πολλούς από τους 3G περιορισμούς από την άποψη της μεταφοράς στοιχείων, και παρέχουν μια χαμηλότερου κόστους εγκατάσταση του τοπικού βρόχου, ο οποίος δεν εξαρτάται από τη μετάδοση LOS όπως ήταν οι περισσότερες πρόωρες λύσεις. Αλλά είναι ακόμα αδύνατοι στη φωνή – το VoIP έχει ποιοτικά ζητήματα και απαιτεί εξειδικευμένα τηλέφωνα. Σε λιγότερο από πέντε έτη εν τούτοις, πρέπει να έχουμε VoIP κινητά τηλέφωνα που θα καθιερώσουν τελικά την IP ως κυρίαρχη τεχνολογία για τις κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες, και θα τοποθετήσουν στο περιθώριο τους απογόνους 3G και 802.11x.
Αυτήν την περίοδο, το στρώμα single-carrier PHY εξουσιάζει τις επεκτάσεις με περίπου 50% των modem που διακινούνται παγκοσμίως. Εντούτοις, η Maravedis Inc. προβλέπει πως θα χαλαρώσει το μερίδιο αγοράς του single-carrier και των συστημάτων CDMA, καθώς το 802.16a/RevD βασισμένο στο OFDM γίνεται το ευρέως υιοθετημένο πρότυπο για τη διεπαφή αέρα 2-11 GHz των συστημάτων BWA. Οι διάφοροι τύποι CDMA εντούτοις πρέπει να παραμείνουν ισχυροί στις αγορές θέσεων για την κινητικότητα.
Είναι εντούτοις δύσκολο να υποτμηματοποιήσουμε ολόκληρη την αγορά στις ικανότητες συστημάτων. Επομένως, είναι καλύτερα και συστήνεται να ληφθεί υπόψη ότι μια τυποποιημένη προσέγγιση είναι πάντα ο ασφαλής τρόπος που ακολουθείται στις ελεύθερες αγορές.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.149 δευτερόλεπτα
primi sui motori con e-max.it

Τζάκια Μαντάς Νέα στο Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."