Αναβάθμιση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Προγραμμάτων - MaDTeCH

 

 

Σχετικές πληροφορίες

 

 

computer

 

 

Τεχνική Υποστήριξη:

 

 • Εγκαταστάσεις Δικτύων
 • Internet
 • Συναρμολόγηση
 • Αναβαθμίσεις
 • Web Design
 • Internet Marketing
 • Windows Server 2000, 2003, 2008
 
 

1624067Αναβαθμίστε τον υπολογιστή σας με βάση τις απαιτήσεις σας:

 

 • Την πλήρη εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων Microsoft
 • Την εγκατάσταση drivers και περιφερειακών συσκευών
 • Την ενημέρωση των τελευταίων update για τον Η/Υ
 • Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών

 

 

 

softwareΑναβάθμιση προγραμμάτων (Program Updates)

 
Ανανεώστε τα προγράμματα του υπολογιστή σας και κάντε το πιο λειτουργικό βάσει των δικών σας αναγκών, στο χώρο σας.
 
 • Επισκευή υπολογιστών
 • Εύρεση και εγκατάσταση προγραμμάτων
 • Ανίχνευση και αφαίρεση ιών
 • Αναβαθμίσεις υπολογιστών
 • Εγκατάσταση Windows
 • Ανάκτηση δεδομένων
 • Backup αρχειων
 • Αναβάθμιση υλικών
 • Εγκαταστήσει τυχόν ενημερώσεις των προγραμμάτων αυτών
 • Κάνει τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις
 • Κάνει έλεγχο σωστής λειτουργίας

backup2Αναβάθμιση υλικών (Hardware Updates)

Επιλέξτε τα υλικά της αρεσκείας σας και αναβαθμίστε τον υπολογιστή σας με βάση τις απαιτήσεις σας, στο χώρο σας:
 
 • Την πλήρη εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων Microsoft
 • Την εγκατάσταση drivers και περιφερειακών συσκευών
 • Την ενημέρωση των τελευταίων update για τον Η/Υ
 • Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών

 

1657666Αναβάθμιση Μητρικής Πλακέτας (Motherboard Repair)

 • Αποσυνδέσει όλα τα ευαίσθητα εξαρτήματα από την μητρική πλακέτα
 •  Προχωρήσει στην αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας 
 • Συνδέσει πάλι όλα τα ευαίσθητα εξαρτήματα στην καινούργια μητρική 
 • Εκκινήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να διαπιστωθεί η λειτουργία του
 •  Εκτελέσει έλεγχο σωστής λειτουργίας του συστήματος

1605887Αναβάθμιση Επεξεργαστή (C.P.U)

 • Ελέγξει τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή και θα σας προτείνει συμβατούς επεξεργαστές
 • Θα αφαιρέσει τον παλαιό επεξεργαστή σας και θα εγκαταστήσει τον καινούργιο
 • Θα εκκινήσει τον υπολογιστή σας για να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία του
 • Θα κάνει έλεγχο σωστής λειτουργίας συστήματος
 • Εάν χρειαστεί, θα σας προτείνει και άλλες λύσης για την αύξηση των επιδόσεων του συστήματος σας.

1302949Αναβάθμιση μνήμης RAM

 • Απεγκαταστήσει την παλαιά μνήμη από το σύστημα σας και θα εγκαταστήσει την καινούργια
 • Αναβαθμίσει την ήδη υπάρχουσα μνήμη του συστήματος σας
 • Εκκινήσει το σύστημα σας και θα εκτελέσει έλεγχο σωστής λειτουργίας

1480049Αναβάθμιση σκληρού δίσκου (Hard Drive Repair)

 • Εγκαταστήσει τον νέο σας σκληρό δίσκο στο σύστημα σας
 • Προχωρήσει σε μορφοποίηση του (Format), ώστε να είναι έτοιμος για χρήση
 • Πραγματοποιήσει έλεγχο σωστής λειτουργίας

1687395Αναβάθμιση Κάρτας Γραφικών (Graphic Card)

 • Απεγκαταστήσει από το σύστημα σας το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής της παλαιάς σας κάρτας
 • Απεγκαταστήσει από το σύστημα σας, την παλαιά κάρτα και θα εγκαταστήσει την καινούργια
 • Θα κάνει λήψη και εγκατάσταση του τελευταίο λογισμικού οδήγησης συσκευής της κάρτας σας από το Internet
 • Θα πραγματοποιήσει έλεγχο σωστής λειτουργίας συστήματος.

Τζάκια Μαντάς Νέα στο Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."