Εγκατάσταση Δικτύων - Υπολογιστή - Network Setup - MaDTeCH

Εγκατάσταση του Η/Υ σας (System Setup)

    Πλήρης εγκατάσταση του υπολογιστή σας και των περιφερειακών συσκευών στο χώρο σας εντός των 24 ωρών.
Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει:

laptopsΣύνδεση καλωδίων και συσκευών

 • Έλεγχος λογισμικού και εγκατάσταση οδηγών (Drivers & Software Setup)
 • Δημιουργία σύνδεσης στο internet και ρυθμίσεις e-mail (Internet Connection)
 • Εκμάθηση βασικών λειτουργιών Η/Υ (Software Training)
 • Την αποσυσκευασία των μερών του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σας 
 •  Την τοποθέτηση του στο σημείο που σας εξυπηρετεί και την συναρμολόγηση του 
 • Την πλήρη παραμετροποίηση των Windows και την δημιουργία Χρηστών (Windows Settings)
 • Την εγκατάσταση των (γνήσιων) προγραμμάτων που έχετε προμηθευτεί (Software Setup)
 •  Την εγκατάσταση των περιφερειακών συσκευών σας (πολυμηχάνημα, κάρτα τηλεόρασης κ.α) 
 •  Την εγκατάσταση της σύνδεσης σας στο Internet και τις ρυθμίσεις e-mail και Instant Messaging (Internet Connections) 
 • Την εγκατάσταση λογισμικού προστασίας από Ιούς , καθώς και Parental Control (εάν το επιθυμείτε) (Virus Software)
 •  Την λήψη και εγκατάσταση όλων των ενημερώσεων των Windows και προγραμμάτων.(Windows Updates)

7Εγκατάσταση Windows, λογισμικού (Windows,office,antivirus - Setup)

 •        Η εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων Windows XP, Windows Vista, Windows 7 περιλαμβάνει τα εξής βήματα: Δημιουργία backup (αντιγράφων ασφαλείας) σε περίπτωση που θέλετε να αποθηκεύσετε αρχεία που υπάρχουν στον υπολογιστή σας. Διαμόρφωση του σκληρού δίσκου (format,partition) ώστε να εγκατασταθεί το λειτουργικό σύστημα της επιλογής σας.
 •       Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος (Windows XP, Windows Vista, Windows 7) που επιθυμείτε. Εγκατάσταση των Drivers για τη σωστή λειτουργία του υπολογιστή σας και των περιφερειακών.
 •       Εγκατάσταση των βασικών προγραμμάτων που είναι απαραίτητα για κάθε χρήστη, καθώς και εξειδικευμένου λογισμικού, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

backupformatΑντίγραφο Ασφαλείας & Επανεγκατάσταση Windows (System Restore)

   Το λειτουργικό σας σύστημα χρειάζεται επανεγκατάσταση, αλλά υπάρχουν αρχεία για τα οποία θέλετε  αντίγραφα ασφαλείας έτσι ώστε να μην χαθούν. θα έρθουμε στον χώρο σας και αφού δημιουργήσουμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών σας αρχείων, θα εγκαταστήσουμε την έκδοση των Windows που έχετε προμηθευτεί.

   Θα εγκαταστήσουμε όλα τα προγράμματα οδήγησης συσκευών (Device Drivers), τις απαραίτητες ενημερώσεις των Windows, και θα κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι ώστε η νέα σας εγκατάσταση να λειτουργεί σωστά.

 • Δημιουργήσει Αντίγραφα Ασφαλείας των αρχείων σας (Backup)
 • Format τον σκληρό σας δίσκο και θα εγκατάστασει τα Windows
 • Εγκατάστασει όλα τα προγράμματα οδήγησης συσκευών του υπολογιστή.
 • Εγκατάστασει όλες τις διαθέσιμες και σημαντικές ενημερώσεις των Windows
 • Επαναφορά τών αρχείων για τα οποία δημιουργήθηκε Backup
 • Εγκατάστασει προγράματα Office, εγγραφής CD\DVD, αναπαραγωγής ήχου και βίντεο και προστασίας από ιούς
 • Κάνει εγκατάσταση τών προγραμμάτων του χρήστη (αφού υπάρχουν διαθέσιμα τα γνήσια CD\DVD, συνοδευόμενα από τις άδειες χρήσης τους)
 • Κάνει έλεγχο σωστής λειτουργίας της νέας σας εγκατάστασης


imagesΕγκατάσταση  τοπικού  δικτύου (peer to peer)

   Ένα εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικών μας έρχεται στο χώρο σας. Ακούνε τις απαιτήσεις σας, συμβουλεύουν και υλοποιούν την καλύτερη λύση για το χώρο σας σε περιβάλλον Microsoft. Αλλά και μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης οι τεχνικοί μας είναι πάντα στη διάθεση σας να σας συμβουλέψουν τηλεφωνικά ή και με επισκέψεις –εάν αυτές είναι απαραίτητες - για να διατηρήσουν το δίκτυο σας στο καλύτερο επίπεδο απόδοσης. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει:

 • Σχεδίαση δικτύου (Network Design)
 • Εγκατάσταση και έλεγχος Η/Υ (Check - System Setup)
 • Ρυθμίσεις δικτύου στους Η/Υ (Network Settings)
 • Εγκατάσταση κοινόχρηστων χώρων στο δίκτυο (Share Files) 
 • Εγκατάσταση κοινόχρηστων εκτυπωτών (Network Printers)
 • Δημιουργία κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet)
 • Εκπαίδευση χρηστών (Users Training)

network administrator

Εγκατάσταση server (Server Setup)

     
  
   Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την εγκατάσταση του εξοπλισμού σας όσον αφορά το server και το λειτουργικό σύστημα. Έτσι διασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία του συστήματος γρήγορα και σωστά. Εξειδικευμένοι τεχνικοί μας θα αναλάβουν  την αποσυσκευασία των προϊόντων, τον έλεγχο του server και του λειτουργικού συστήματος, τις ρυθμίσεις δικτύου. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει:
 • Εγκατάσταση χρηστών στο δίκτυο (Users Permissions)
 • Εγκατάσταση εκτυπωτών (Printers Setup)
 • Εγκατάσταση internet και e-mail (Internet & Email Setup)
 • Εκπαίδευση λειτουργίας 
 • Τηλεφωνική υποστήριξη (Call Support)

wlan

Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου (Wirelless Network)



Μελέτη του χώρου για την εγκατάσταση σημείων πρόσβασης (access points)
 •   Εγκατάσταση καρτών ασύρματου δικτύου (Network Cards)
 •   Ρυθμίσεις δικτύου (Network Settings)
 •   Εκπαίδευση  χρηστών
 •  Δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη (Free Call Support)

Τζάκια Μαντάς Νέα στο Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."