× Ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών (αγγλ. Local area network, συντμ. LAN) είναι ένα σύνολο συνδεδεμένων υπολογιστών που εκτείνονται σε περιορισμένη γεωγραφική περιοχή. Τοπικό μπορεί να είναι ένα δίκτυο ενός ή περισσότερων δωματίων, ενός κτιρίου ή ακόμα και κοντινών κτιρίων. Για παράδειγμα, το δίκτυο μιας εταιρείας που έχει αποθήκες, τμήμα παραγγελιών, λογιστήριο και άλλες υπηρεσίες στο ίδιο κτίριο αποτελεί ένα τοπικό δίκτυο.
Το λειτουργικό σύστημα μπορεί να είναι ένα ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα δικτύου ή συνδυασμός λειτουργικών συστημάτων με δικτυακές δυνατότητες ή επεκτάσεις. Οι υπολογιστές αυτοί μπορούν να είναι οποιασδήποτε κατηγορίας μεγέθους και δυνατοτήτων.

Γενικά Χαρακτηριστικά του WiMax

Περισσότερα
11 Χρόνια 8 Μήνες πριν #867 από akis
Γενικά Χαρακτηριστικά του WiMax


Δημοσιεύθηκε από MaDTeCH την Τρίτη Σεπ 11, 2012

5.1 Ταχύτητες Μετάδοσης
Οι ταχύτητες μετάδοσης του προτύπου εξαρτώνται από την εκάστοτε ψηφιακή διαμόρφωση που χρησιμοποιείται. Συνήθεις διαμορφώσεις είναι η 64 QAM, η 16 QAM, η QPSK και η BPSK.
Οι διαμορφώσεις QPSK και BPSK είναι για μακρινούς συνδρομητές, η διαμόρφωση 16 QAM για συνδρομητές που βρίσκονται σε μεσαία απόσταση και η διαμόρφωση QAM 64 για κοντινούς συνδρομητές. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ο συνδρομητής από τον σταθμό βάσης, τόσο πιο χαμηλός θα είναι ο ρυθμός μετάδοσης. Συνεπώς οι διαμορφώσεις BPSK και QPSK οι οποίες εξασφαλίζουν μεγάλη κάλυψη του συστήματος (χρησιμοποιούνται για συνδρομητές μακριά από την βάση συστήματος) έχουν τον χαμηλότερο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, ενώ η διαμόρφωση 64 QAM έχει τον υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης.
Ο Πίνακας 7 απεικονίζει τους τύπους διαμόρφωσης και κωδικοποίησης σε σχέση µε τον ρυθμό μετάδοσης.
Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας τοπικών κανονισμών, κανένα πλάνο συχνότητας δεν έχει προσδιοριστεί για το standard. Κανένα σήμα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, η ζώνη 24.5-26,5 GHz στην Ευρώπη ρυθμίζεται από τις απαιτήσεις CEPT που αφορούν την διπλή αναπαραγωγή και διάταξη στο χώρο. Αυτό δεν ταιριάζει με μια παρόμοια κατανομή φάσματος στην Νότια Αμερική. Στον Πίνακα 8 απεικονίζεται ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων μαζί με τα μεγέθη των καναλιών σε 0.25 roll-off παράγοντα.5.2 Ποιότητα Υπηρεσίας QoS

Η ποιότητα υπηρεσίας προσδιορίζει διάφορες σχετικές κατηγορίες QoS:
1. Σχεδιασμός Service Flow QoS.
2. Εφαρμογή Δυναμικής Υπηρεσίας.
3. Μοντέλο Ενεργοποίησης 2 φάσεων.

Για παροχή QoS απαιτούνται τα παρακάτω:
1. Μια συνάρτηση διαμόρφωσης και πιστοποίησης για την προ-διαμόρφωση των SS βασισμένων QoS service flows και των παραμέτρων κίνησης.
2. Μια συνάρτηση σήματος για την δυναμική επαλήθευση των QoS-enabled service flows και των παραμέτρων κίνησης.
3. Εκμετάλλευση του σχεδιασμού MAC και των παραμέτρων κίνησης QoS για τα ανερχόμενα service flows.
4. Εκμετάλλευση των παραμέτρων κίνησης QoS για τα κατερχόμενα service flows.
5. Ομαδοποίηση των ιδιοτήτων του service flow σε ονομαζόμενες service classes, ώστε οι υπάρξεις του άνω επιπέδου και οι εξωτερικές εφαρμογές να μπορούν να απαιτούν service flows με τις επιθυμητές QoS παραμέτρους με έναν συμφωνημένο ενιαίο τρόπο.
Ο κύριος σκοπός των χαρακτηριστικών που προσδιορίσαμε είναι ο προσδιορισμός του σχεδιασμού και της ρύθμισης της μετάδοσης στο air interface. Ωστόσο, αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει πολλές φορές να εργαστούν μαζί με μηχανισμούς πέρα από το air interface.5.2.1 Service Flows

Το service flow είναι μια υπηρεσία μετάδοσης MAC που παρέχει μετάδοση μιας κατεύθυνσης πακέτων, είτε μετάδοση ανερχόμενων πακέτων είτε μετάδοση κατερχόμενων πακέτων. Το Service flow χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο QoS παραμέτρων, όπως η καθυστέρηση και ο θόρυβος.
Το service flow χαρακτηρίζεται μερικά από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Service Flow ID: Ένα SFID ανατίθεται σε κάθε service flow. Αποτελεί την ταυτότητα του μέσα στο δίκτυο. Το service flow περιέχει τουλάχιστον ένα SFID και συνεταιρισμένη κατεύθυνση.
2. CID: Δείχνει σε ένα SFID το οποίο υπάρχει μόνο όταν η σύνδεση έχει ένα παραδεχόμενο ή ενεργό service flow.
3. ProviosionedQoSParamSet: Τροφοδοσία QoS συνόλου παραμέτρων.
4. AdmittedQosParamSet: Προσδιορίζει το σύνολο των QoS παραμέτρων του service flow για το οποίο υπάρχουν κρατούμενοι πόροι. Ο κύριος πόρος που μπορεί να κρατηθεί είναι το εύρος, αλλά αυτό επίσης περιέχει και κάθε άλλο χρονικά βασισμένο πόρο και πόρο μνήμης που απαιτείται για την ενεργοποίηση του flow.
5. ActiveQosParamSet: Προσδιορίζει το σύνολο των QoS παραμέτρων που προσδιορίζουν την υπηρεσία που παρέχεται στο service flow. Μόνο ένα ενεργό service flow μπορεί να προωθήσει πακέτα.
6. Υπομονάδα εξουσιοδότησης: Μια λογική συνάρτηση που αποδέχεται ή απορρίπτει κάθε αλλαγή στην QoS παραμέτρους και ταξινομητές που συσχετίζονται με ένα service flow. Δηλαδή, προσδιορίζει ένα «φάκελο» που περιορίζει τις πιθανές τιμές του AdmittesQosParamSet και του ActiveQosParamSet.

Χρήσιμο είναι να κατηγοριοποιήσουμε τα service flows σε τρεις κατηγορίες.
1. Provisioned: Αυτός ο τύπος service flow είναι γνωστός μέσω της τροφοδοσίας, από π.χ., το σύστημα διαχείρισης δικτύου. Τα σύνολα AdmittesQosParamSet και ActiveQosParamSet.είναι κενά.
2. Admitted: Αυτός ο τύπος έχει κρατούμενους πόρους για το AdmittedQoSParamSet του, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένες. Οι Admitted Servce Flows μπορεί να έχουν τροφοδοτηθεί από άλλους μηχανισμούς.
3. Active: Αυτός ο τύπος έχει πόρους δεσμευμένους για το ActiveQoSParamSet του, το οποίο δεν είναι κενό.

Τα service flows μπορούν να δημιουργηθούν είτε με τροφοδοσία, π.χ. από το σύστημα διαχείρισης δικτύου, είτε δυναμικά. Επίσης, έχουν οριστεί πρωτόκολλα για την τροποποίηση και την διαγραφή των service flows. Επομένως τα service flows μπορούν να δημιουργηθούν, να τροποποιηθούν και να διαγραφούν μέσω μηνυμάτων διαχείρισης. Αυτά είναι τα DSA (δημιουργία), DSC (τροποποίηση) και DSD (διαγραφή).5.2.2 Μοντέλο Αντικειμένων

Η αρχιτεκτονική των κύριων αντικειμένων αναπαριστάται στο σχήμα 15. Κάθε αντικείμενο έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό χαρακτηριστικών τα οποία αναγράφονται. Το χαρακτηριστικό που αποτελεί και την ταυτότητα του αντικειμένου είναι υπογραμμισμένο. Τα προαιρετικά χαρακτηριστικά βρίσκονται μέσα σε αγκύλες. Η σχέση μεταξύ των αντικειμένων σημειώνεται στο τέλος κάθε γραμμής συσχέτισης. Για παράδειγμα, ένα service flow μπορεί να συσχετιστεί με 0 έως Ν PDU’s, ενώ το PDU μπορεί ν συσχετιστεί με ακριβώς ένα service flow. Τα service flow μπορεί να έχουν είτε ανερχόμενη είτε κατέχομε κατεύθυνση. Το service class είναι ένα προαιρετικό αντικείμενο και ορίζεται έτσι ώστε να έχει ένα συγκεκριμένο σύνολο παραμέτρων QoS.5.2.3 Service Classes

Τα service classes υπηρετούν τους παρακάτω σκοπούς.
1. Επιτρέπει στους διαχειριστές, σε όσους το επιθυμούν, να απαλλάξουν τον server τροφοδοσίας από την ευθύνη του σχηματισμού των service flows μεταφέροντας την στο BS. Οι διαχειριστές τροφοδοτούν το SS με το Service Class Name, η υλοποίηση του ονόματος σχηματίζεται στο BS. Αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές να τροποποιήσουν την εφαρμογή μιας δοσμένης υπηρεσίας σε τοπικές περιστάσεις χωρίς να αλλάξει η τροφοδοσία το SS.
2. Επιτρέπει σε πρωτόκολλα ανώτερου επιπέδου να δημιουργήσουν ένα service flow από το Service Class Name5.2.4 Υπηρεσίες προγραμματισμού (scheduling services)

Οι υπηρεσίες προγραμματισμού αναπαριστούν τους μηχανισμούς μεταχείρισης δεδομένων, που υποστηρίζεται από τον MAC, για την μετάδοση δεδομένων σε μια σύνδεση. Κάθε σύνδεση συσχετίζεται με μια υπηρεσία δεδομένων. Κάθε υπηρεσία δεδομένων συσχετίζεται με ένα σύνολο QoS παραμέτρων που προσδιορίζουν την συμπεριφορά της. Αυτές οι παράμετροι διαχειρίζονται με την χρήση των DSA και DSC μηνυμάτων. Υποστηρίζονται τέσσερις υπηρεσίες:

• UGS (Unsolicited Grant Service)

Η υπηρεσία UGS έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει service flow πραγματικού χρόνου που δημιουργούν σε περιοδική βάση πακέτα δεδομένων σταθερού μεγέθους, όπως τα T1/E1 και η Φωνή πάνω από το IP χωρίς καταστολή της ησυχίας. Η υπηρεσία προσφέρει παραχωρήσεις σταθερού μεγέθους σε πραγματικό χρόνο περιοδικής βάσης, το οποίο περιορίζει τον συνωστισμό και την καθυστέρηση των SS αιτήσεων και διασφαλίζει την διαθεσιμότητα των παραχωρήσεων για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των flow σε πραγματικό χρόνο. Το BS θα παρέχει Data Grant Burst IE’s στο SS σε περιοδικές παύσεις βασισμένα στο μέγιστο υποστηριζόμενο ρυθμό κίνησης (Maximum Sustained Traffic Rate) του service flow. Το μέγεθος αυτών των παραχωρήσεων θα πρέπει να επαρκούν να κρατήσουν τα δεδομένα σταθερού μεγέθους που συσχετίζονται με το service flow, αλλά μπορεί να είναι μεγαλύτερες από την διακριτική του BS προγραμματιστή. Για την σωστή λειτουργία αυτής της υπηρεσίας, η πολιτική αίτησης/μετάδοσης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το SS να εμποδίζει την χρήση της κά8ε πιθανότητας ανταγωνισμού αιτήσεων για αυτή τη σύνδεση. Οι υπηρεσίες IE’s κλειδιά είναι οι μέγιστη υποστηριζόμενη κίνηση (Maximum Sustained Traffic), μέγιστη καθυστέρηση (Maximum Latency), ανεχόμενος θόρυβος (Tolerated Jitter) και η πολιτική αίτησης μετάδοσης (Request/Transmission Policy).

• rTPS

Η υπηρεσία rTPS έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει service flows πραγματικού χρόνου που δημιουργούν πακέτα δεδομένων διαφόρων μεγεθών σε περιοδική βάση, όπως τα mpeg (moving pictures experts group). Η υπηρεσία προσφέρει δυνατότητες περιοδικών αιτήσεων πραγματικού χρόνου, οι οποίες ικανοποιούν τις ανάγκες πραγματικού χρόνου του flow και επιτρέπουν στο SS να προσδιορίσει το μέγεθος της επιθυμητής παραχώρησης. Αυτή η υπηρεσία απαιτεί μεγαλύτερη λίστα αιτήσεων από το UGS, αλλά υποστηρίζει παραχωρήσεις πολλαπλών μεγεθών για την ευνοϊκότερη επάρκεια μετάδοσης δεδομένων.
• nrTPS

Η υπηρεσία nrTPS προσφέρει unicast κάλπες σε τακτική βάση, οι οποίες εξασφαλίζουν την λήψη αιτήσεων από τα service flows ακόμα και κατά την διάρκεια της συμφόρησης του δικτύου.

• BE (best effort)

Σκοπός της υπηρεσία best effort είναι να παρέχει επαρκή υπηρεσία για κίνηση best effort. Για να λειτουργήσει σωστά αυτή η υπηρεσία θα πρέπει η πολιτική αίτησης/μετάδοσης να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται στο SS να χρησιμοποιήσει περιπτώσεις ανταγωνιστικών αιτήσεων.

5.2.4.1 Προγραμματισμός εξερχόμενης μετάδοσης

Ο προγραμματισμός εξερχόμενης μετάδοσης επιλέγει τα δεδομένα μετάδοσης σε ένα συγκεκριμένο εύρος διανομής και εκτελείται από το BS για κατερχόμενη μετάδοση και από το SS για ανερχόμενη. Επιπρόσθετα σε όποιο άλλο παράγοντα θεωρήσει σχετικό ο προγραμματιστής, τα παρακάτω αντικείμενα λαμβάνονται υπόψιν για κάθε ενεργό service flow.
1. Η προγραμματισμένη υπηρεσία ορισμένη για το service flow.
2. Οι τιμές που ανατέθηκαν στις QoS παραμέτρους του service flow.
3. Η διαθεσιμότητα των δεδομένων για μετάδοση.
4. Η χωρητικότητα του εύρους παραχωρήσεων.

5.2.4.2 Ανερχόμενη αίτηση/Προγραμματισμός παραχώρησης

Η ανερχόμενη αίτηση/Προγραμματισμός παραχώρησης πραγματοποιείται από το BS με την πρόθεση να παρέχεται σε κάθε υποδεέστερο SS εύρος για ανερχόμενες μεταδόσεις ή δυνατότητα να κάνει αίτηση εύρους. Προσδιορίζοντας μια υπηρεσία προγραμματισμού μαζί με τις QoS παραμέτρους της, το BS μπορεί να προβλέπει τις ανάγκες εξόδου και καθυστέρησης της ανερχόμενης κίνησης και να παράγει κάλπες και/ή παραχωρήσεις την κατάλληλη στιγμή.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.104 δευτερόλεπτα
primi sui motori con e-max.it

Τζάκια Μαντάς Νέα στο Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."