× Το Joomla! είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό (World Wide Web) και σε τοπικά δίκτυα - intranets. Είναι γραμμένο σε PHP και αποθηκεύει τα δεδομένα του στη βάση MySQL. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι οι σελίδες που εμφανίζει είναι δυναμικές, δηλαδή δημιουργούνται την στιγμή που ζητούνται. Ενα σύστημα διακομιστή(server) όπως είναι ο Apache λαμβάνει τις αιτήσεις των χρηστών και τις εξυπηρετεί.

Μεταφορά ενός Joomla σε server

Περισσότερα
9 Χρόνια 7 Μήνες πριν #8 από akis
Μεταφορά ενός Joomla σε server δημιουργήθηκε από akis
Για πολλούς λόγους μπορεί καποιος να αποφασίσει τη μεταφορά του Joomla site σε ένα νέο server είναι βασικό να προσέξει κανείς τα χαρακτηριστικά του νέου πριν καταλήξει στην απόφαση αυτή, ώστε να είναι πράγματι φιλικό το πακέτο προς το Joomla.

Η διαδικασία περιγράφεται με λίγα βήματα και έχει σκοπό να βοηθήσει τους απλούς χρήστες του Joomla να προχωρήσουν σε μια τέτοια ενέργεια.


Βήμα 1: Αντίγραφο ασφαλείας!
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι ενα εφεδρικό αντίγραφο για όλα τα αρχεία απο τη Joomla εγκατάσταση. Δημιουργήστε έναν φάκελο (livesite) στο τοπικό σύστημά σας, και κατεβάστε όλα τα αρχεία σε εκείνο τον φάκελο χρησιμοποιώντας την FTP εφαρμογή σας .

Βήμα 2: Εξαγωγή της βάσης
Σ αυτό το βήμα πράγματι θα βοηθηθείς αρκετά αν ειναι εγακτεστημένο στο server σου το phpMyAdmin.
Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο SQL περιέχει όλες τις απαραίτητες εντολές SQL για τη δημιουργία των πινάκων βάσεων δεδομένων σας και την πλήρωση τους με τα στοιχεία σας. Βεβαιωθείτε ότι εξάγετε την ολόκληρη βάση δεδομένων.
( Με ανοιχτή τη βάση μεσω phpMyAdmin επιλέγουμε εξαγωγή. Καλύτερα η εξαγωγή να γίνει σε sql. Ενεργοποιούμε την Αποστολή και επιλέγουμε τύπο συμπίεσης ή όχι αν είναι μικρή η βάση)

Βήμα 3: Ρύθμιση του configuration.php
Αυτό το βήμα είναι πολύ σημαντικό. Πηγαίνετε στο φάκελο στο τοπικό σύστημά σας στο οποίο κατεβάσατε τα αρχεία του Joomlasite σας!. Στον κύριο φάκελο που δημιουργήσατε (root), θα βρείτε το αρχείο με όνομα "configuration.php". Ανοίξτε αυτό το αρχείο με έναν κειμενογράφο και κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. Λογικά, θα πρέπει να αλλάξετε τις ακόλουθες παραμέτρους:

/* Database Settings */

var $user = ''; --->> το όνομα του χρήστη της βάσης
σε cPanel:cpaneluser_dbuser Plesk: dbuser

var $password = ''; --->> ο κωδικός της MySQL βάσης δεδομένων

var $db = ''; --->> το όνομα της MySQL βάσης δεδομένων
σε cPanel:cpaneluser_dbname Plesk:dbname

/* Feed Settings */

var $log_path = ''; Αυτή είναι η απόλυτη διαδρομή του server προς το Joomla/logs.
Θα μοιάζει πιθανώς κάτι σαν "/path/to/joomla/installation/logs"
(Mε cPanel έχει τη μορφή /home/user_account/public_html/logs
ενώ με Plesk /home/httpd/vhosts/domain.gr/httpdocs/logs)


var $tmp_path = ''; Αυτή είναι η απόλυτη διαδρομή του server προς το Joomla/tmp.
Θα μοιάζει πιθανώς κάτι σαν "/path/to/joomla/installation/cache"
(Mε cPanel έχει τη μορφή /home/user_account/public_html/tmp
ενώ με Plesk έχει τη μορφή /home/httpd/vhosts/domain.gr/httpdocs/tmp).


Βήμα 4: Ανεβάστε τα αρχεία στο νέο server
Χρησιμοποιώντας μια ftp εφαρμογή (CuteFTP-FileZilla-WSftp),ανεβάστε όλα τα αρχεία στη θέση του νέου server που θέλετe να εγκαταστήσετε το Joomla!.

Βήμα 5: Δημιουργία νέας βάσης Μέσα απο το Control Panel του νέου σας server δημιουργήστε μια νέα βάση και ένα χρήστη. Πριν την εγκατάσταση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του collation σε utf8_general_ci μέσω του phpMyAdmin. (ALTER DATABASE nanedb DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci όπου namedb το όνομα της βάσης)

Βήμα 6: Είσοδος των στοιχείων στην νέα MySQL βάση
Απο το παράθυρο ερωτήματος > Εισαγωγή αρχείων. Χρησιμοποιώντας το phpMyAdmin και το το sql αρχείο που είχατε κάνει εξαγωγή στο 2ο βήμα κανετε εισαγωγή της παλιάς σας βασης στη νέα.

Βήμα 7: Δεν έχει! Αυτό ήταν! Κάντε μια δοκιμή...!

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.309 δευτερόλεπτα
primi sui motori con e-max.it

Τζάκια Μαντάς Νέα στο Twitter

Twitter response: "To protect our users from spam and other malicious activity, this account is temporarily locked. Please log in to https://twitter.com to unlock your account."