× Ως ασύρματο δίκτυο χαρακτηρίζεται το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, συνήθως τηλεφωνικό ή δίκτυο υπολογιστών, το οποίο χρησιμοποιεί, ραδιοκύματα ως φορείς πληροφορίας. Τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, με συχνότητα φέροντος η οποία εξαρτάται κάθε φορά από τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων που απαιτείται να υποστηρίζει το δίκτυο. Η ασύρματη επικοινωνία, σε αντίθεση με την ενσύρματη, δεν χρησιμοποιεί ως μέσο μετάδοσης κάποιον τύπο καλωδίου. Σε παλαιότερες εποχές τα τηλεφωνικά δίκτυα ήταν αναλογικά, αλλά σήμερα όλα τα ασύρματα δίκτυα βασίζονται σε ψηφιακή τεχνολογία και, επομένως, κατά μία έννοια, είναι ουσιαστικώς δίκτυα υπολογιστών.
Στα ασύρματα δίκτυα εντάσσονται τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα ασύρματα δίκτυα ευρείας περιοχής (WWAN), τα ασύρματα μητροπολιτικά δίκτυα (WMAN), τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN) και τα ασύρματα προσωπικά δίκτυα (WPAN). Τα τέσσερα τελευταία εξετάζονται σε αυτό το άρθρο. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, αν και ως τηλεπικοινωνιακά μέσα είναι εκ φύσεως ασύρματα στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν συμπεριλαμβάνονται στα ασύρματα δίκτυα, καθώς η μετάδοση γίνεται προς πάσα κατεύθυνση χωρίς να υπάρχει κάποιο δομημένο «δίκτυο» τηλεπικοινωνιακών κόμβων (συσκευών) με τη συνήθη έννοια. Επιπλέον, τα μεταφερόμενα δεδομένα συνήθως είναι αναλογικά και, επομένως, δεν μπορούν να θεωρηθούν δίκτυα υπολογιστών.

WiMax Γενικά : Κοινή Προσπάθεια ΙΕΕΕ και ΕΤSΙ

Περισσότερα
9 Χρόνια 1 Εβδομάδα πριν #877 από akis
WiMax Γενικά


7.1 Κοινή Προσπάθεια ΙΕΕΕ και ΕΤSΙ

Η ευρωπαϊκή εργασία τυποποίησης για σταθερό BWA έχει πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του ETSI Broadband Radio Access Networks Projects “HiperACCESS” και “HiperMAN”. Το σύστημα HiperACCESS PtMP προβλέπεται για την εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στα φάσματα συχνότητας επάνω από περίπου 11 GHz και εστιάζει στις ζώνες συχνότητας υποψηφίων για τα σταθερά ασύρματα συστήματα πρόσβασης όπως 26/28 GHz, 32 GHz και την ασύρματη πολυμεσική ζώνη συστημάτων των 40 GHz. Κατά τη διάρκεια των αρχών του 2002, τα πρώτα πρότυπα για τα συστήματα HiperACCESS εγκρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν.
Τα IEEE 802.16a/RevD (25G FFT OFDM PHY) και ETSI HiperMAN πρότυπα μοιράζονται την ίδια PHY και MAC. Το WiMAX Forum είναι ενεργό και στα δύο πρότυπα κάνοντας τους οργανισμούς να εξασφαλίσουν ότι υπάρχουν σφαιρικά πρότυπα για ασύρματο MAN. Επιπλέον, το 802.16a WG και το ETSI έχουν ανταλλάξει πάνω από 50 έγγραφα συνδέσμου. Φαίνεται ότι οι αποφάσεις μέσα στους δύο οργανισμούς θα εξασφαλίσουν ότι οι μελλοντικές προδιαγραφές ETSI HiperMAN θα είναι συμβατές με το πρότυπο IEEE 802.16a/RevD.7.2 Προσέγγιση της WiMax

Έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι η θέσπιση προτύπων δεν οδηγεί πάντα στην υιοθέτηση τους από την προοριζόμενη αγορά. Τα ασύρματα πρότυπα δικτύων τοπικής περιοχής 802.11b (WLAN) επικυρώθηκαν το 1999. εντούτοις, δεν έφθασαν στη μαζική υιοθέτηση μέχρι την εισαγωγή της Wi-Fi Alliance και ο επικυρωμένος διαλειτουργικός εξοπλισμός ήταν διαθέσιμος το 2001. Για να καταστεί αληθινά ικανή μια αγορά, τα προϊόντα πρέπει να πιστοποιηθούν πρώτα ότι εμμένουν τυποποιημένα και, μόλις πιστοποιηθούν, πρέπει επίσης να αποδειχθεί ότι επικοινωνούν. Η ερμηνευτικότητα (interpretability) σημαίνει ότι οι τελικοί χρήστες μπορούν να αγοράσουν το εμπορικό σήμα της προτίμησής τους, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που επιθυμούν, και ξέρουν πως θα λειτουργήσει με όλα τα υπόλοιπα ομοειδής προϊόντα που είναι επικυρωμένα. Η IEEE δεν εκπληρώνει αυτόν τον ρόλο, αφήνοντας την ιδιωτική βιομηχανία να πάρει ορισμένα δεδομένα τεχνολογικά πρότυπα και να τα οδηγήσει στον τελευταίο κρίσιμο βαθμό για μαζική έγκριση. Στην περίπτωση των WLANs, αυτός ο ρόλος ήταν και είναι εκπληρώσιμος από την Wi-Fi Alliance. Για την αγορά του BWA και 802.16 και ETSI HiperMAN πρότυπα της, αυτός ο ρόλος εκπληρώνεται από την Worldwide Microwave Interoperability Forum ή WiMAX. Η WiMAX είναι μια μη κερδοσκοπική εμπορική οργάνωση βιομηχανίας που έχει ιδρυθεί για να καταργήσει ένα σημαντικό εμπόδιο στη θέσπιση των προτύπων με τη βεβαίωση της αποδείξιμης διαλειτουργικότητας μεταξύ των τμημάτων συστημάτων που αναπτύσσονται από OEMs. Η WiMAX θα αναπτύξει τα σχέδια δοκιμής προσαρμογής και διαλειτουργικότητας, επίλεκτα εργαστήρια πιστοποίησης και θα φιλοξενήσει τα γεγονότα διαλειτουργικότητας (αποκαλούμενα Plug Fest) για τους προμηθευτές εξοπλισμού των 802.16. Με τον καθορισμό και τη διεύθυνση της δοκιμής διαλειτουργικότητας, και με την απονομή στα συστήματα προμηθευτών του χαρακτηρισμού “WiMAX CertifiedTM”, η WiMAX θα διαμορφώσει την προσέγγιση που καινοτομεί από το Wi-Fi Alliance που ξεκίνησε την WLAN βιομηχανία, η οποία φέρνει τα ίδια οφέλη στον τομέα αγοράς BWA.
Ο μη-τυποποιημένος εξοπλισμός που χρησιμοποιεί τις κατ’αποκλειστικότητα διεπαφές, οδηγεί στις υψηλού κινδύνου μονοπωλιακές στρατηγικές. Η WiMAX σχεδιάζει να επιβάλει τη συμμόρφωση προτύπων μεταξύ των μελών προμηθευτών. Αυτή η συμμόρφωση θα οδηγήσει στη διαλειτουργικότητα και τελικά τα έτοιμα προς χρήση προϊόντα, το κόστος των οποίων θα ωφεληθεί από την διακλιμάκωση των οικονομικών και ως εκ τούτου θα επιφέρει δραματική βελτίωση στην επιχειρησιακή περίπτωση για το χειριστή.


7.3 Μέλη της WiMax

Η WiMAX διαμορφώθηκε τον Απρίλιο του 2001 από τη Nokia (που αποσύρεται τώρα), την Ensemble και το OFDM Forum σε αναμονή για τη δημοσίευση των αρχικών προδιαγραφών του προτύπου 10-66 IEEE GHz 802.16. Αυτήν την περίοδο, υπάρχουν περισσότερες από 100 επιχειρήσεις μελών WiMAX που περιλαμβάνουν τους κορυφαίους χειριστές, κατασκευαστές εξοπλισμού και εξαρτημάτων.
Τον Ιούλιο του 2003, η Intel ανήγγειλε ότι θα ανέπτυσσε τα τσιπ πυριτίου για τον εξοπλισμό WiMAX. Ο γίγαντας των ασυρμάτων, Nokia, ο κατασκευαστής chip Fujitsu, και οι κατασκευαστές ασύρματου εξοπλισμού Alvarion και Proxim έχουν ρίξει επίσης το βάρος τους πίσω από το WiMAX και “αρχάριοι” όπως η Aperto Networks και η Ensemble Communications υποστηρίζουν επίσης τα πρότυπα αυτά. Άλλα μεγάλα ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των AT&T, Covad και Siemens, προσχώρησαν επίσης στην ομάδα φέτος. Αυτές οι επιχειρήσεις ελπίζουν να πάρουν ένα μέρος αυτού που μπορεί να αποδειχθεί σε μια αρκετά μεγάλη αγορά. Ολόκληρη η βιομηχανία ωφελείται από την πρόσφατη είσοδο στην αγορά της Intel που είναι πίσω από το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιότητας γύρω από WiMAX. Αλλά η Intel δεν μπήκε στο παιχνίδι για να εξετάσει απλά τη σταθερή ευρυζωνική ασύρματη αγορά πρόσβασης (FBWA). Στοιχηματίζει έντονα στη μετανάστευση των chipsets στα εκατομμύρια των κινητών συσκευών.
Οι απαιτήσεις προϊόντων της WiMAX έχουν προέλθει από χειριστές σε όλο τον κόσμο μέσω των προμηθευτών που συμμετέχουν στο WiMAX Forum. Ο σκοπός του WiMAX Forum είναι να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι προμηθευτές δημιουργούν διαλειτουργικά προϊόντα. Οι χειριστές έχουν ενώθει και ενθαρρύνονται για να συμμετέχουν στο WiMAX και μπορούν να γίνουν μέλη. Αυτό επιτρέπει την άμεση συμμετοχή στα Technical Working Groups (TWGs), και εξασφαλίζει ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις χειριστών εξετάζονται στην ανάπτυξη των σχεδιαγραμμάτων συστημάτων.
Σύμφωνα με τις συστάσεις WiMAX, οι χειριστές που θέλουν να αναπτυχθούν άμεσα, πρέπει να αναπτυχθούν με τον εξοπλισμό από τις υπαρχουσες επιχειρήσεις μελών της WiMAX. Τα τρέχοντα μέλη της WiMAX υπολογίζονται σε πάνω από 75% όλων των υπό 11 GHz BWA αποστολών παγκοσμίως, και σε μερικές περιοχές αυτός ο αριθμός είναι ακόμα υψηλότερος. Με την ανάπτυξη του εξοπλισμού από τα σημερινά μέλη WiMAX, ένας χειριστής μπορεί να βεβαιωθεί ότι υπάρχει ένας χάρτης και μια αναβαθμιστική πορεία στους συμβατούς με τη WiMAX εξοπλισμούς στο μέλλον. Αυτήν την περίοδο υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμα μερικά συστήματα προ WiMAX τα οποία δουλεύουν με 802.16a .
Υπάρχουν σημαντικά ονόματα που λείπουν από τη WiMAX έως τώρα. Η αρχική εστίασή της σε last/first mile αγορές υποδεικνύεται από την μεροληψία των συμμετεχόντων μελών προς το σταθερό (και φορητό και νομαδικό) , παρά τους προμηθευτές που είναι προσανατολισμένοι στις επιχειρήσεις ή τους κομιστές κινητών. Αλλά αυτές οι επιχειρήσεις, με τις ιδιόκτητες λύσεις σήμερα, θα ενωθούν στο WiMAX ForumCisco βοηθώντας σε μια κρίσιμη επιδίωξη.7.4 Ομάδες Εργασίας WiMax

Η WiMAX δημιούργησε το 10-66 GHz TWG. Τα σχεδιαγράμματα και οι προδιαγραφές δοκιμής δημιουργούνται από το TWG, αλλά η πραγματική δοκιμή γίνεται από ένα εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο εργαστήριο. Το WiMAX 2-11 GHz TWG έχει την εξουσιοδότηση της δημιουργίας των εγγράφων δοκιμής και προσαρμογής ως συνεισφορές στους οργανισμούς προτύπων ΙΕΕΕ και ETSI υπέρ των προτύπων IEEE 802.16a/RevD και ETSI HiperMAN. Ένα πρώτο σύνολο εγγράφων πρέπει ήδη να είναι διαθέσιμο. Παρόμοιο με την πρώτη περίπτωση, ένα εξουσιοδοτημένο εργαστήριο θα διευθύνει όλες τις εξεταστικές φάσεις.
Πιθανώς ένα σημαντικό νέο πρόγραμμα και ένα νέο TWG, που θα μπορούσαν να εξεταστούν από τα μέλη της WiMAX, θα είναι ένα για να επιτρέψουν συνδιαλλαγές μεταξύ των Wi-Fi και WiMAX.


7.5 Ανάπτυξη του WiMax

Τον Απρίλιο του 2003, το WiMAX Forum επέλεξε το αρχικό σχεδιάγραμμα συστημάτων (25G OFDM σε 2,5 GHz, 3,5 GHz και 5,8 GHz) και άρχισε να ολοκληρώνει τις ακολουθίες δοκιμής.
Κατά τη διάρκεια του 2004, η WiMAX θα αναπτύξει τα σχέδια δοκιμής προσαρμογής του 802.16, τα επίλεκτα εργαστήρια πιστοποίησης και τα γεγονότα διαλειτουργικότητας οικοδεσποτών (Plug Fests) για τους προμηθευτές εξοπλισμού του 802.16a/RevD. Η ομάδα επίσης αυτήν την περίοδο εργάζεται με το European Telecommunications Standards Institute (ETSI) για να αναπτύξει το παρόμοιο σχέδιο δοκιμής για το HiperMAN.
Ήδη μερικοί προμηθευτές στέλνουν τον συμβατό εξοπλισμό με το 802.16. Εντούτοις, τα πρώτα επικυρωμένα προϊόντα της WiMAX είναι διαθέσιμα από την αρχή του 2005. Τα πρότυπα 802.16 καθορίζονται για να επιφέρουν τεχνολογική επανάσταση στην αγορά BWA σύμφωνα με μια έρευνα που δείχνει ότι μέχρι το 2008 έως το 50% όλου του ευρυζωνικού ασύρματου εξοπλισμού θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτά τα πρότυπα.
Συστήματα βασισμένα στην κινητή έκδοση των προτύπων, που πρέπει να σταλλούν προς το τέλος του 2005, περίπου έξι μήνες μετά από τα σταθερά και τα φορητά ασύρματα προϊόντα, θα είναι σε θέση να επιτύχουν ασύρματη δικτύωση μεγάλης απόστασης και θα έχουν μακράν μεγαλύτερη δυνατότητα από τα Wi-Fi hot-spots να παρέχουν την πανταχού παρούσα κάλυψη για να συναγωνιστούν αυτήν του κυψελοειδούς δικτύου.


7.6 Εξεταστικές προκλήσεις διαδικασίας και διαλειτουργικότητας της WiMax

Από τις ανωτέρω παραγράφους, είναι σαφές ότι η Air Interface Specification 802-16x της ΙΕΕΕ είναι μια πολύ μεγάλη προδιαγραφή. Είχε ως σκοπό να καλύψει τις ανάγκες FBWA ποικίλων διαφορετικών καταστάσεων. Λόγω του πλούτου των διαθέσιμων επιλογών, ένας υπεύθυνος για την ανάπτυξη συστημάτων αντιμετωπίζει αυτήν την περίοδο μια δύσκολη απόφαση. Κατασκευάζει ένα σύστημα συμβατό με το 802.16 της ΙΕΕΕ εφαρμόζοντας κάθε πιθανό χαρακτηριστικό γνώρισμα, ακόμη και εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ξέρει πως δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ στα συστήματα για τους πελάτες των στόχων του; Ή, κατασκευάζει ένα σύστημα με μόνο το υποσύνολο των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που χρειάζεται για την αγορά της, διακινδυνεύοντας να κατηγορηθεί για μη συμβατότητα και έλλειψη διαλειτουργικότητας;
Η WiMAX στρέφεται στην καθιέρωση ενός μοναδικού υποσυνόλου των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων βασικών γραμμών που ομαδοποιούνται σε αυτό που αναφέρεται ως σχεδιαγράμματα συστημάτων που πρέπει να ικανοποιεί όλο τον συμβατό εξοπλισμό. Αυτά τα σχεδιαγράμματα συστημάτων θα περιληφθούν έπειτα στην προδιαγραφή του ΙΕΕΕ 802.16 από την προδιαγραφή του ΙΕΕΕ 802.16 WG. Τα συγκεκριμένα σχεδιαγράμματα, καθώς και μια ακολουθία των πρωτοκόλλων δοκιμής, θα καθιερώσουν ένα διαλειτουργικό πρωτόκολλο βασικών γραμμών, επιτρέποντας την επικοινωνία ανάμεσα στον εξοπλισμό των πολλαπλών προμηθευτών. το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι οι ολοκληρωτές συστημάτων και οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα έχουν την επιλογή να αγοράσουν τον εξοπλισμό από περισσότερους από έναν προμηθευτές.


7.7 Σχεδιαγράμματα συστημάτων

Για το 10-66 GHz, η WiMAX αυτήν την περίοδο καθορίζει δύο αρχικά σχεδιαγράμματα συστημάτων PHY:
• ενιαίου μεταφορέα με το ευρύ κανάλι 25 MHz, το οποίο χρησιμοποιείται χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη στις Η.Π.Α.
• ενιαίου μεταφορέα με το ευρύ κανάλι 28 MHz, το οποίο χρησιμοποιείται χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη στην Ευρώπη.
Τα σχεδιαγράμματα PHY είναι τα ίδια εκτός από το πλάτος καναλιών τους και το ποσοστό συμβόλων (symbol rate) τους, το οποίο είναι ανάλογο προς το πλάτος καναλιών τους. Κάθε αρχικό σχεδιάγραμμα PHY έχει δύο υπο-σχεδιαγράμματα: TDD και FDD. Επιπλέον για 10-66 GHz, η WiMAX καθορίζει δύο σχεδιαγράμματα συστημάτων της MAC:
• ένα βασικό σχεδιάγραμμα των MAC συστημάτων του ATM, και
• ένα βασικό σχεδιάγραμμα των MAC συστημάτων IP.
Το 2-11 GHz TWG της WiMAX καθορίζει αυτήν την περίοδο τα σχεδιαγράμματα συστημάτων MAC και PHY για τα πρότυπα 802.16a/RevD και HiperMAN της ΙΕΕΕ. Τα σχεδιαγράμματα της MAC που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν τις βασισμένες σε IP εκδόσεις και για WirelessMAN (εξουσιοδοτημένες ζώνες) και για WirelessHUMAN (μη εξουσιοδοτημένες ζώνες (LE)). Ενώ η τροποποίηση του 802.16a/RevD της ΙΕΕΕ έχει διάφορα σχεδιαγράμματα στρώματος PHY, το WiMAX Forum μέσω 2-11 GHz του TWG εστιάζει στον τρόπο OFDM PHY 256-point FFT ως αρχικό και πρωτεύοντα τρόπο διαλειτουργικότητάς του. Τα διάφορα ράστερ καναλιών που καλύπτουν τις χαρακτηριστικές κατανομές φάσματος τόσο στις εξουσιοδοτημένες όσο και στις LE ζώνες σε όλη την υδρόγειο έχουν επιλεχτεί, και όλα υποστηρίζουν τον τρόπο OFDM PHY 256-point FFT λειτουργίας. Αυτό το PHY θα συνδυαστεί με τη μη-προαιρετική MAC, που εξασφαλίζει μια ομοιόμορφη βάση για όλες τις εφαρμογές της WiMAX.
Αρχικά, θα υπάρξουν τρία σχεδιαγράμματα συστημάτων, που καλύπτουν τη ζώνη 5,8 GHz LE και τα 2,5 GHz (πολυδιαυλική πολυσημειακή υπηρεσία διανομής (MMDS)) και 3,5 GHz (διεθνής σταθερή ασύρματη πρόσβαση (FWA)) εξουσιοδοτημένες ζώνες. Περισσότερα σχεδιαγράμματα συστημάτων προγραμματίζονται συμπεριλαμβανομένων των ζωνών 2,3 GHz και 2,4 GHz και παραπάνω.
7.8 Προδιαγραφές Δοκιμής

Ένα άλλο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι υπέυθυνοι ανάπτυξης της ΙΕΕΕ για το 802.16, είναι το γεγονός ότι η διαδικασία προτύπων της ΙΕΕΕ επικεντρώνεται πρώτιστα στις προϋποθέσεις. Η παραγωγή του 802.16 WG της ΙΕΕΕ είναι πρότυπο, το οποίο σημαίνει προδιαγραφή προϋποθέσεων. Το WG θα συνεχίσει να επεκτείνει τα πρότυπα για να καλύψει τις πρόσθετες αγορές. Αυτή η συνεχόμενη εργασία θα οδηγήσει σε επουσιώδεις τροποποιήσεις στα πρότυπα, αλλά θα συνεχίσουν να εξετάζουν τις προϋποθέσεις. Αρχικά, δεν υπήρξε κανένα θέμα εργασίας στο 802.16 της ΙΕΕΕ για να εξετασθεί η δημιουργία των προδιαγραφών δοκιμής. Οι προδιαγραφές δοκιμής είναι απαραίτητες:
• για να εξασφαλισθεί ότι ο εξοπλισμός και τα συστήματα που απαιτούν τη συμμόρφωση στα πρότυπα ή ένα σχεδιάγραμμα έχουν εξεταστεί αρκετά για να καταδείξουν εκείνη την συμβατότητα
• για να εγγυηθεί ότι ο εξοπλισμός από τους πολλαπλούς προμηθευτές έχει εξεταστεί με τον ίδιο τρόπο, στην ίδια ερμηνεία των προτύπων, που αυξάνουν τη διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού και
• για να επιτρέψει την ανεξάρτητη δοκιμή προσαρμογής, που δίνει την περαιτέρω αξιοπιστία στα προηγούμενα δύο στοιχεία.
Η WiMAX καθιερώνει μια δομημένη διαδικασία συμμόρφωσης που βασίζεται στην αποδεδειγμένη μεθοδολογία δοκιμής που διευκρινίζεται από το ISO/ IEC 9646. Η διαδικασία αρχίζει με τους τυποποιημένους δοκιμαστικούς σκοπούς (TPs) που γράφονται στα αγγλικά, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφράζονται σε τυποποιημένες αφηρημένες ακολουθίες δοκιμής σε μια γλώσσα αποκαλούμενη TTCN (Tree και Tabular Combined Notation). Παράλληλα με τους δοκιμαστικούς σκοπούς, τα TPs χρησιμοποιούνται επίσης ως είσοδος για να παραχθούν οι πίνακες δοκιμής καλούμενοι PICS (Protocol Implementation Conformance Statement) Proforma. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα πλήρες σύνολο εργαλείων δοκιμής που η WiMAX θα καταστήσει διαθέσιμο στους υπεύθυνους για την ανάπτυξη εξοπλισμού έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να σχεδιάσουν με προσαρμογή και διαλειτουργικότητα κατά τη διάρκεια της πιό πρόωρης πιθανής φάσης ανάπτυξης προϊόντων. Χαρακτηριστικά, αυτή η δραστηριότητα θα αρχίσει όταν θα διατεθεί το πρώτο ενσωματωμένο πρωτότυπο.7.9 Δηλώσεις προσαρμογής

Ένα τελευταίο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των συμβατών με το 802.16 συστημάτων της ΙΕΕΕ, είναι ότι η κατοχή των σχεδιαγραμμάτων είναι μόνο μέρος της πρόκλησης διαλειτουργικότητας. Πρέπει να υπάρξει μια τυποποιημένη μέθοδος προσδιορισμού για το ποια σχεδιαγράμματα μιας συσκευή ή ενός συστήματος είναι μεταξύ τους συμβατά και ποιά προαιρετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα εφαρμόζονται έτσι ώστε οι ολοκληρωτές συστημάτων να μπορούν να λάβουν τις λελογισμένες αποφάσεις για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που παρέχουν στους πελάτες και να βοηθήσουν στην επιλογή του εξοπλισμού.
Στις 25 Μαρτίου 2004, το IEEE-SA Standards Board ενέκρινε ένα Project Authorisation Request (PAR), για να αναπτύξει νέα πρότυπα προσαρμογής της ΙΕΕΕ. Το PAR έχει δικαίωμα “ Σχεδιασμού προτύπων για την προσαρμογή IEEE 802.16-Μέρος 4: Δήλωση προσαρμογής εφαρμογής πρωτοκόλλου (PICS) Proforma για συχνότητες κάτω από 11 GHz”. Αυτά τα πρότυπα θα περιλάβουν τις αναφορές για τις προδιαγραφές προσαρμογής BSs και SSs εξετάζοντας τη διεπαφή αέρα που διευκρινίζεται στο 802.16RevD της ΙΕΕΕ για τις συχνότητες κάτω από 11 GHz. Η Task Group C του 802.16 έχει διοριστεί για να αναπτύξει το σχέδιο μέχρι τον Ιούλιο του 2004. Άπαξ και τελειώσει αυτό το έγγραφο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον προμηθευτή ενός προϊόντος που θα υποστηρίζει ότι εφαρμόζει το πρωτόκολλο. Θα προσδιορίσει τι δυνατότητες και επιλογές έχουν εφαρμοστεί. Θα επιτρέψει σε έναν χρήστη του προϊόντος να αξιολογήσει την προσαρμογή του και για να καθορίσει εάν το προϊόν τηρεί τις προϋποθέσεις του χρήστη.
Για κάθε σχεδιάγραμμα συστημάτων, οι λειτουργίες χωρίζονται μεταξύ των υποχρεωτικών και προαιρετικών κατηγοριών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων από το έγγραφο PICS Proforma. Μπορούν να υπάρξουν διαφορές από έναν κατασκευαστή εξοπλισμού σε άλλον ως προς την εφαρμογή των προαιρετικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, αλλά τα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα θα είναι τα ίδια στο προϊόν κάθε προμηθευτή. Η εφαρμογή ενός προαιρετικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος σημειώνεται όταν συμπληρώνει ένας προμηθευτής το PICS Proforma.

7.10 Πολιτικές Προκλήσεις Φάσματος για WiMax

Ενώ όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που απαριθμούνται στον Πίνακα 2 είναι απαραίτητες απαιτήσεις για τη βασική υπαίθρια λειτουργία του BWA, τα εύκαμπτα μεγέθη καναλιών είναι απαιτητά εάν κάποιο πρότυπο πρόκειται να απευθυνθεί σε πραγματικά παγκόσμια ανάπτυξη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κανονισμοί που καθορίζουν μέσα σε ποια συχνότητα μπορεί να λειτουργήσει ο εξοπλισμός, και κατά συνέπεια το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων καναλιών, μπορεί να ποικίλει ανά χώρα. Στην περίπτωση του εξουσιοδοτημένου φάσματος όπου ένας χειριστής έπρεπε να πληρώσει για κάθε Μ που χορηγήθηκε, είναι επιτακτικό τα συστήματα που επεκτείνονται να χρησιμοποιούν όλο το διατιθέμενο φάσμα και να παρέχουν ευελιξία είτε σε ενιαίους ή σε επεκτάσιμους τομείς. Παραδείγματος χάριν, ένας φορέας παροχής υπηρεσιών στην Ευρώπη που αναπτύσσει δραστηριότητες στη ζώνη 3,5 GΗz FWA, που του έχουν διατεθεί 14 MHz του φάσματος, είναι πιθανό να θελήσει τον εξοπλισμό που υποστηρίζει 3,3 MHz και/ή εύρη ζώνης καναλιών 7MHz (καλύτερα εάν υποστηρίζει επίσης 1,75 MHz) για τη μέγιστη ευελιξία και, ανάλογα με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις, τη λειτουργία TDD ή FDD. Επομένως, δεν θέλει ένα σύστημα που έχει 6 κανάλια Μ, που σπαταλούν 2 MHz του φάσματος. Παρομοίως, ένας ασύρματος φορέας παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (WISP) που χρησιμοποιεί το φάσμα Ι στη ζώνη των 5,8 GHz να επιθυμήσει τον εξοπλισμό που υποστηρίζει TDD και ένα κανάλι 10 ΜΗ. Τα σχεδιαγράμματα μπορούν να εξετάσουν αυτούς τους ρυθμιστικούς περιορισμούς φάσματος που αντιμετωπίζονται από τους χειριστές στα διαφορετικά γεωγραφικά σημεία.


7.11 Κατευθυντήριες γραμμές του ETSI

Παρά την εύλογα μη πλήρη εξέταση όλων των πτυχών συνύπαρξης, τα εθελοντικά πρότυπα F που έχουν αναπτυχθεί από το ETSI καλύπτουν (όχι αποκλειστικά) τα συστήματα FBWA που λειτουργούν στις συγκεκριμένες ζώνες συχνότητας. Αυτά αποτελούν μια βάση για τη διασυστηματική συνύπαρξη και γενικά τη βάση για την “έγκριση χορήγησης αδειών” και μια διαδρομή για την επίδειξη της συμμόρφωσης με το Radio & το Telecommunications Terminal Equipment (RTIt) Directive μέσα στην ΕΕ. Το εναρμονισμένο πρότυπο EN 301.753 προσδιορίζει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά που εκτίθενται λεπτομερώς στα πολυάριθμα πρότυπα εξοπλισμού και κεραιών που θεωρούνται “ουσιαστικές απαιτήσεις” υπό τον όρο του R& Directive.
Η IEEE έχει αντιμετωπίσει επίσης τα ζητήματα συνύπαρξης FBWA και έχει δημοσιεύσει μια σειρά συστάσεων που, εάν ακολουθούνται, μπορεί να προωθήσουν τη ισόνομη συνύπαρξη μεταξύ των συστημάτων που προσαρμόζονται στα πρότυπα τους για διεπαφές αέρα.
Όλα τα συστήματα που θα κατασκευαστούν ή/και θα επεκταθούν στην Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσουν τις συστάσεις που διευκρινίζονται από τους ακόλουθους κύριους τυποποιημένους οργανισμούς: European Radio Organization (ERO), European Telecommunications Standards Institute (ETSI) και International Organization for Standardization (ISO).


7.12 Εθνικοί κανόνες κανονισμών αντιπροσωπειών

Οι συστάσεις ERO πρέπει να χρησιμοποιούνται ως έγγραφα αναφοράς από τις χώρες μέλη της CEPT κατά την προετοιμασία των εθνικών κανονισμών τους, προκειμένου να μείνουν στην ίδια ακολουθούμενη γραμμή σύμφωνα με τις διατάξεις R&ITE Directive. Σε χρησιμοποίηση αυτών των συστάσεων πρέπει να αναφερθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις ευρύτατα αποδεκτές θέσεις μέσα στο CEPT, αλλά δεν πρέπει να συμπεραίνεται ότι όλοι οι καταμερισμοί είναι διαθέσιμοι σε όλες τις χώρες. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το σχέδιο της ράδιο-χρήσης δεν είναι στατικό. Εξελίσσεται συνεχώς για να απεικονίσει τις πολλές αλλαγές που πραγματοποιούνται στο ράδιο-περιβάλλον, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας. Ο καταμερισμός φάσματος πρέπει να απεικονίσει αυτές τις αλλαγές και, η θέση που καθορίζεται στις συστάσεις ERO, υπόκειται επομένως σε συνεχείς αναθεωρήσεις.
Επιπλέον, πολλές υπηρεσίες έχουν ακόμα εθνικούς καταμερισμούς που δεν προσαρμόζονται στις θέσεις CEPT. Για αυτούς τους λόγους, εκείνοι που επιθυμούν να αναπτύξουν, αγοράσουν και να επεκτείνουν τα επικυρωμένα συστήματα WiMAX που είναι βασισμένα στις ευρωπαϊκές υποδείξεις ERO, ενθαρρύνονται για να έρθουν σε επαφή με τη σχετική Εθνική Υπηρεσία ( National Agency) για να ελέγξουν ότι οι θέσεις που καθορίζονται στις συστάσεις ισχύουν ακόμα. Μερικές από τις Εθνικές Υπηρεσίες είναι:
Η Βρετανική Ofcom (τέως ονομαζόμενη Radiocommunications), η Γερμανική Regulative Authority, η Γαλλική Autorité de Regulation des Telecommunications, κ.λπ.


7.13 Πολιτική ζωνών εξουσιοδοτημένων και εξαιρούμενων αδειών

Το διαθέσιμο φάσμα είτε τώρα είτε στο μέλλον, είτε σε εξουσιοδοτημένη ή μη βάση, πρέπει να είναι σε αρμονία με τους καταμερισμούς σε άλλα μέρη της γης. Οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν αυξήσει πολύ τη διαθεσιμότητα της μη εξουσιοδοτημένης ζώνης φάσματος, αλλά αυτό μεμονωμένα μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό. Το φάσμα LE ελαχιστοποιεί τα εμπόδια εισόδου για τους πιθανούς χειριστές, αλλά ως ένα ορισμένο βαθμό αυτό αντισταθμίζεται από την έλλειψη προστασίας από την παρέμβαση. Επομένως η διαθεσιμότητα του εξαιρουμένου αδείας φάσματος πρέπει να ισορροπηθεί με το εξουσιοδοτημένο φάσμα που παρέχει αποδημητική πορεία για μεγαλύτερη προστασία μέσω εκχωρήσεων και αποκλειστικότητας. Αυτό πιθανότατα ισχύει συγκεκριμένα για τα συστήματα μεγαλύτερης εμβέλειας όπως αυτά που τυποποιούνται στο 802.16. Περισσότερο εύρος φάσματος για εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες, θα ήταν ευεργετικό. Η τυποποίηση των συστημάτων που λειτουργούν στο εξουσιοδοτημένο φάσμα είναι μείζων συντελεστής των προτύπων 802.16.
Για έναν χειριστή που θέλει να παρέχει πλήρεις υπηρεσίες, η λειτουργία υπό τους δύο όρους χορήγησης αδειών μπορεί να είναι χρήσιμη. Η λειτουργία μέσα είτε στο LE είτε το εξουσιοδοτημένο φάσμα μπορεί να επιτρέψει ποικίλων βαθμών βοηθητικών υπηρεσιών να ενθαρρύνουν τις ανταγωνιστικές προσφορές εξετάζοντας τους διαφορετικούς τομείς της αγοράς. Τα 802.16 πρότυπα προβλέπουν την πλήρως σχεδιασμένη κυκλοφορία για να παρέχουν στενό έλεγχο του βαθμού υπηρεσίας. Θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι το εξουσιοδοτημένο φάσμα είναι πιό σύμφωνο με αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα. Επιπλέον, οι μεταδόσεις LE υπόκεινται ακόμα σε κανόνες και περιορισμούς, όπως το όριο ισχύος (TPC), η δυναμική επιλογή συχνότητας, κ.λπ.
Υπάρχουν διάφορες διαφορετικές ρυθμιστικές προσεγγίσεις που καθορίζουν την πρόσβαση στο φάσμα για τους ασύρματους ευρυζωνικούς φορείς παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τα δίκτυα που αποτελούνται από τις μη εξουσιοδοτημένες συσκευές δεν πληρώνουν για την πρόσβαση στο φάσμα, αλλά δεν πρέπει να προκαλέσουν την παρέμβαση και πρέπει να μοιραστούν το φάσμα με άλλους χειριστές των μη εξουσιοδοτημένων συσκευών, ενώ η πρόσβαση σε άλλο φάσμα λαμβάνεται μέσω της χορήγησης αδειών μετά από επιτυχή προσφορά σε δημοπρασία. Επιπλέον, κάποιο φάσμα έχει διατεθέι σε μια βάση “first-come/first-served”. Οι εφαρμογές των διαδικασιών δημοπρασίας έχουν το προβάδισμα στα παραδείγματα σε όλο τον κόσμο όπου οι νομικές εκτιμήσεις και οι υποχρεώσεις φέρουν μεγαλύτερο βάρος από την βάση κοινής λογικής διαχείριση φάσματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη μη βέλτιστη ή καθυστερημένη πρόσβαση φάσματος για τους νέους χειριστές (ή τη νέα τεχνολογία) που είναι δύσκολο να επιλυθεί κατά τρόπο έγκαιρο. Εναλλακτικά, οι “first-come/first-served” διαδικασίες μπορούν επίσης να οδηγήσουν στο φάσμα που κλειδώνεται με έναν τρόπο που ομοίως περιορίζει την πρόσβαση. Προκειμένου να είναι επιτυχή τα ασύρματα ευρυζωνικά, οι πιθανοί χειριστές πρέπει να έχουν πρόσβαση στο φάσμα όταν την χρειάζονται και με έναν τρόπο που συμβαδίζει με ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο.
Το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να παρέχει μια αντίληψη για την έτοιμη πρόσβαση στο φάσμα της κατάλληλης ποιότητας για τις ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να υποστηρίξει τις προσπάθειες τυποποίησης των συμμετεχόντων του 802.16. Το φάσμα (και η εργασία πλαισίων χορήγησης αδειών) πρέπει να εξεταστούν στα πλαίσια μιας γενικής στρατηγικής κατανομής φάσματος, που αποτελεί κατάλληλα τη δυνατότητα για τη μελλοντική αύξηση από την άποψη της αναπτυσσόμενης απαίτησης υπηρεσιών και χρηστών.


7.14 Σενάρια ανάπτυξης

Μερικοί από τους κύριους προμηθευτές εξοπλισμού BWA έχουν ολοκληρώσει μια τεχνοοικονομική αξιολόγηση προκειμένου να αναλύσουν μαζί την επίδραση της εισαγωγής του βασισμένου σε WiMAX εξοπλισμού στα διάφορα σενάρια με την εκτέλεση της λεπτομερούς ανάλυσης ανά περίπτωση επιχείρησης. Η ερευνούμενη αγορά αποτελείται από οικιακούς και επιχειρησιακούς χρήστες που προσυπογράφουν σε διάφορες υπηρεσίες παρόμοιες με εκείνες που προσφέρονται από τους υπάρχοντες ευρυζωνικούς χειριστές οι οποίοι είναι συνδεμένοι με καλώδιο. Ο εξοπλισμός των ΣΒ που χρησιμοποιείται για να απευθυνθεί σε αυτούς τους πελάτες είναι μορφωματικός και κλιμακούμενος, επιτρέποντας στους χειριστές να «πληρώνουν όσο μεγαλώνουν». Η πιό κοινή διαμόρφωση του 802.16a/RevD αποτελείται από ΣΒ που τοποθετούνται σε ένα κτίριο ή έναν πύργο που επικοινωνούν σε μια βάση PtMP με τους σταθμούς (SS) συνδρομητών που βρίσκονται στην επιχείρηση και τα σπίτια. Ανάλογα με την τοπογραφία και το ύψος των κεραιών, ο εξοπλισμός του 802.16a/RevD της ΙΕΕΕ μπορεί να επιτύχει μέχρι 50χλμ. εμβέλεια με μια χαρακτηριστική ακτίνα κυττάρων 6 -10 χλμ.
Δεδομένου ότι το υψηλό κόστος των CPEs ήταν το κύριο εμπόδιο στην λειτουργία του προτύπου του πελάτη της σταθερής ασύρματης εργασίας επιχειρησιακών προτύπων στο παρελθόν, η επιχειρησιακή περίπτωση (business case) έχει εξεταστεί για τους διαφορετικούς τύπους των CBE (ανάλογα με τις ανάγκες τελικών χρηστών):
• ένα modem συνδεδεμένο με μια εξωτερική κεραία:
• ένα modem με μια εσωτερική κεραία και
• μια ενσωματωμένη κεραία εφ’όσον, καθώς επικρατεί η περαιτέρω ολοκλήρωση σε πυρίτιο από σημαντικούς προμηθευτές τσιπ, τα CPEs μπορούν να ενσωματωθεί στα lap-top, τα τηλέφωνα και άλλες συσκευές (παραδείγματος χάριν στα PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει θετική επιχειρησιακή περίπτωση για τους χειριστές που θέλουν να προσθέσουν τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές που είναι συγκρίσιμες με άλλες υπάρχουσες ευρυζωνικές τεχνολογίες (παραδείγματος χάριν, καλωδιακή ή DSL) στις υψηλά αστικές περιοχές και στους επιχειρησιακούς πελάτες υψηλού εισοδήματος σε οικιστικές περιοχές και επιστρώνουν τα σενάρια και για να εξετάσει τα προβλήματα που συνδέθηκαν με την περιορισμένη σειρά και ως εκ τούτου με περιορισμένη διείσδυση μέσα στις περιοχές.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.371 δευτερόλεπτα
primi sui motori con e-max.it

Τζάκια Μαντάς Νέα στο Twitter

Twitter response: "To protect our users from spam and other malicious activity, this account is temporarily locked. Please log in to https://twitter.com to unlock your account."