× Ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών (αγγλ. Local area network, συντμ. LAN) είναι ένα σύνολο συνδεδεμένων υπολογιστών που εκτείνονται σε περιορισμένη γεωγραφική περιοχή. Τοπικό μπορεί να είναι ένα δίκτυο ενός ή περισσότερων δωματίων, ενός κτιρίου ή ακόμα και κοντινών κτιρίων. Για παράδειγμα, το δίκτυο μιας εταιρείας που έχει αποθήκες, τμήμα παραγγελιών, λογιστήριο και άλλες υπηρεσίες στο ίδιο κτίριο αποτελεί ένα τοπικό δίκτυο.
Το λειτουργικό σύστημα μπορεί να είναι ένα ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα δικτύου ή συνδυασμός λειτουργικών συστημάτων με δικτυακές δυνατότητες ή επεκτάσεις. Οι υπολογιστές αυτοί μπορούν να είναι οποιασδήποτε κατηγορίας μεγέθους και δυνατοτήτων.

3.3 Επίπεδο MAC (SLA, Security)

Περισσότερα
8 Χρόνια 9 Μήνες πριν #865 από akis
3.3 Επίπεδο MAC (SLA, Security) δημιουργήθηκε από akis
3.3 Επίπεδο MAC (SLA, Security)

Δημοσιεύθηκε από MaDTeCH την Τρίτη Σεπ 11, 2012

Σε κάθε ασύρµατο δίκτυο είναι απαραίτητος ένας µηχανισµός ο οποίος να ελέγχει την πρόσβαση στο κοινό ασύρµατο µέσο. Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.16a για το σκοπό αυτό χρησιµοποιεί ένα slotted TDMA πρωτόκολλο το οποίο εκτελείται στο Base Station µε στόχο τη δέσµευση χωρητικότητας από το δίκτυο για τους χρήστες µιας PMP δοµής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τα συστήµατα WiMAX, να είναι ικανά τόσο για παροχή υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων µε δεδοµένο SLA (Service Level Agreement), όσο και για υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, οι οποίες όπως είναι γνωστό είναι ευαίσθητες στην καθυστέρηση.
Το IEEE 802.16 MAC επίπεδο εκτελεί την τυποποιημένη λειτουργία ελέγχου παροχής μιας διεπαφής ανεξάρτητης του μέσου στο 802.16 φυσικό επίπεδο (PHY). Επειδή το 802.16 PHY είναι ένα ασύρματο επίπεδο, η κύρια εστίαση του επιπέδου MAC είναι να ρυθμιστούν οι πόροι της σύνδεσης κατά τρόπο αποδοτικό. Το 802.16 πρωτόκολλο MAC σχεδιάζεται για να υποστηρίξει το σημείο μοντέλα δικτύων PMP. Το 802.16 πρωτόκολλο MAC είναι συνδεσμο-προσανατολισμένο. Στην είσοδο του δικτύου, κάθε σταθμός συνδρομητών δημιουργεί μια ή περισσότερες συνδέσεις πέρα από στις οποίες τα δεδομένα διαβιβάζονται προς και από το σταθμό βάσης. Το επίπεδο MAC σχεδιάζει τη χρήση των πόρων σύνδεσης και παρέχει διάκριση στην ποιότητα υπηρεσιών (QoS). Εκτελεί λειτουργίες προσαρμογής συνδέσεων και αυτόματου αιτήματος επανάληψης (ARQ - Automatic Repeat Request) για να διατηρήσει τα Bit Error Rates (BER) μεγιστοποιώντας την έξοδο δεδομένων. Το επίπεδο MAC χειρίζεται επίσης την είσοδο δικτύων στους σταθμούς συνδρομητών που μπαίνουν και βγαίνουν από το δίκτυο, και αυτό εκτελεί έργα δημιουργίας PDU. Τέλος, το επίπεδο MAC παρέχει ένα υπο-επίπεδο σύγκλισης που υποστηρίζει τα ATM - κυτταρικά και τα βασισμένα σε πακέτο επίπεδα δικτύων.
Όταν εγκαθιδρύεται μία σύνδεση, ο χρήστης και το υποδίκτυο, δηλαδή ο πελάτης και ο φορέας, συμφωνούν σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο κίνησης για το κύκλωμα αυτό. Μερικές φορές αυτό ονομάζεται Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών ή SLA. Όσο ο πελάτης υπακούει στην συμφωνία, στέλνοντας πακέτα μόνο με βάση το συμφωνημένο συμβόλαιο, ο φορέας υπόσχεται να τα παραδίδει όλα εγκαίρως. Η μορφοποίηση κίνησης μειώνει την συμφόρηση και βοηθά έτσι τον φορέα να υλοποιήσει την υπόσχεσή του. Οι συμφωνίες αυτές δεν είναι τόσο σημαντικές για τις μεταφορές αρχείων, έχουν όμως μεγάλη σημασία για τα δεδομένα πραγματικού χρόνου, όπως τις συνδέσεις ήχου και βίντεο, όπου υπάρχουν αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσιών.
Στο υποεπίπεδο της ασφάλειας, χρησιμοποιείται κρυπτογραφία για να διατηρηθούν μυστικά όλα τα δεδομένα που μεταδίδονται. Κρυπτογραφούνται μόνο τα ωφέλιμα φορτία των πλαισίων και όχι οι κεφαλίδες.
Συγκεκριμένα, την στιγμή που ένας συνδρομητής συνδέεται σε έναν σταθμό βάσης, οι δύο σταθμοί εκτελούν αμοιβαία πιστοποίηση ταυτότητας με κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού RSA χρησιμοποιώντας πιστοποιητικά Χ.509. Τα ωφέλιμα φορτία των πλαισίων κρυπτογραφούνται με ένα σύστημα συμμετρικού κλειδιού, είτε το DES (Data Encryption Standard) με αλυσιδωτή σύνδεση τμημάτων κρυπτογραφικού κώδικα (cipher block chaining) είτε το triple DES με δύο κλειδιά. Είναι πιθανόν να προστεθεί σύντομα το σύστημα AES (Advanced Encryption Standard). Ο έλεγχος ακεραιότητας χρησιμοποιεί το SHA-1 (Secure Hash Algorithm).
Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του επιπέδου MAC του προτύπου ΙΕΕΕ 802.16a παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.

Τύποι επιγραφών MAC και διοικητικά μηνύματα

Υπάρχουν δύο τύποι επιγραφών MAC: οι επιγραφές γενικής χρήσης και οι MAC επιγραφές αιτήματος εύρους ζώνης (BR - Bandwidth Request). Μια επιγραφή γενικής χρήσης χρησιμοποιείται για να διαβιβάσει τα στοιχεία ή τα μηνύματα MAC. Μια επιγραφή BR χρησιμοποιείται από τον συνδρομητικό σταθμό για να ζητήσει περισσότερο εύρος ζώνης στο uplink. Το μέγιστο μήκος της MAC PDU είναι 2048 ψηφιολέξεις, συμπεριλαμβανομένης της επιγραφής, του ωφέλιμου φορτίου, και του κυκλικού ελέγχου πλεονασμού (Cyclic Redundancy Check). Για Point-to-Multipoint, το MAC καθορίζει τα subheaders γρήγορης ανατροφοδότησης ARQ, του τεμαχισμού, της συσκευασίας, και τα διοικητικά subheaders μεταβίβασης. Τα διοικητικά subheaders μεταβίβασης και τα subheaders γρήγορης ανατροφοδότησης ARQ χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουν οι καταστάσεις κατανομής ARQ και εύρους ζώνης μεταξύ των σταθμών βάσης και συνδρομητή. Τα subheaders τεμαχισμού και συσκευασίας χρησιμοποιούνται για να αξιοποιηθεί η κατανομή εύρους ζώνης αποτελεσματικά. Το πρότυπο καθορίζει διάφορα διοικητικά μηνύματα MAC που χρησιμοποιούνται για να περάσουν πληροφορίες ελέγχου μεταξύ των σταθμών βάσης και συνδρομητή. Αυτά τα μηνύματα διαιρούνται σε μηνύματα ραδιοφωνικής μετάδοσης, αρχικά κυμαινόμενα μηνύματα, βασικά μηνύματα, και αρχικά διοικητικά μηνύματα.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.372 δευτερόλεπτα
primi sui motori con e-max.it

Τζάκια Μαντάς Νέα στο Twitter

Twitter response: "To protect our users from spam and other malicious activity, this account is temporarily locked. Please log in to https://twitter.com to unlock your account."